%

2% z dane

Aj Vaše 2% z dane nám pomôžu šíriť rope skipping po celom Slovensku, trénovať deti a mládež tak, aby boli konkurencieschopní na medzinárodných súťažiach.
Financie získané z 2% daní budú v plnej výške použité na podporu rope skippingu a športu, usporaidanie súťaží, kempov, športových a kultúrnych podujatí a zaplatenie zahraničných lektorov.

Údaje o občianskom združení:
Obchodné meno: CRAZY JUMP
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 423 545 95
Sídlo: Hečkova 12, 831 51 Bratislava - Rača

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
A.) ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
 - do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenných preddavkov na daň
 - obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B.) FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
 a.) Daňové priznanie fyzických osôb (TYP A) doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania a POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA
 b.) Daňové priznanie fyzických osôb (TYP B) doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania a POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA

C.) PRÁVNICKÁ OSOBA - Daňové priznanie právnických osôb doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania a POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Potrebné tlačivá, si môžete stiahnuť aj TU